Sander van Egmond vindt het theater een magische plek omdat daar in de vrijheid van de verbeelding een wereld geschapen kan worden die raakt aan de werkelijkheid zonder blootgesteld te worden aan de consequenties van de werkelijkheid. De werkelijkheid kan in het theater vrijuit bevraagd worden. Personages brengen multiperspectiviteit en lucht aan platgeslagen onderwerpen en maken verhalen doorleeft en invoelbaar. Het theater is volgens Sander een ontmoetingsplaats waar het gesprek opgang komt, waar we ons kunnen spiegelen en onderwerpen kunnen bevragen. Politiek-maatschappelijke thema’s vormen de context van zijn voorstellingen en het kleinmenselijk leed of menselijke gedragingen vormen de kern.

Concept: Sander van Egmond & Luuk van Gils

Spel: Luuk van Gils

Regie: Sander van Egmond

Tekst: Thomas Bernhard

Begeleiding: Paul Slangen

Met dank aan: Paul Slangen, Frans Hendrickx, Daniël van Hauten, Jean-Paul Caelen, Tim Scheffer, Jaqueline van Dongen en Toneelgroep Maastricht

De Wereldverbeteraar

"Monoloog die te tijdsgeest vangt.


De domoor slaagt in zijn voornemens

De domoor verwezenlijkt

De Twijfelaar ziet alles uiteenvallen


Ik ben een tobber

De onheilsprofeet

De nihilist

De wereldverbeteraar"