• Dag
    • vrijdag 3 juni
  • Tijd
    • 10.30 uur
  • Duur 45 minuten
  • Locatie Toneelacademie

Tussen de Regels Gevallen

Ezra Koppejan

Tussen de Regels Gevallen is een ode aan allen die het moeilijk hebben om mee te komen in alle regels van het dagelijkse leven. Waarbij het sociale-zorgsysteem bevraagd en besproken wordt zonder dat deze in de treurigheid terecht raakt. Het is een persoonlijk verhaal van verschillenden mensen die om hulp moesten vragen zonder dat ze wisten dat ze dat willen.

De sociale wijkteams voorkomen dat inwoners bij verschillende loketten moeten aankloppen en bieden laagdrempelige ondersteuning in de eigen leefomgeving. Sociale buurtteams biedt je gratis ondersteuning bij vragen over opvoeden, werkloosheid, dag invulling, relatieproblemen, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, zelfstandig (blijven) wonen of zorg.

Tekst en idee
Ezra Koppejan
Residentie
De NWE Tijd
Met dank aan
Nico, Marije, Peter, Vera, Buurtteam Sociaal Utrecht, Sociaal Buurtteam Heemskerk & Sociaal Team Maastricht